FlexVia | Ingrid Larik

Workshops

Regelmatig geef ik workshops rond diverse aspecten van verandering en samenwerking, alleen of samen met één of meer partners. Hier vind je een overzicht. Tot binnenkort!

Chances To Change: Tafeldialoog via een bordspel

op aanvraag
op aanvraag

Intentie van het ChancesToChange bordspel voor organisaties

Spiritualiteit
Het ChancesToChange bordspel is een voortdurende uitnodiging om meer van je ware zelf in je organisatie te brengen. Je focust op wie en wat je bent en wat je doet. Je wordt je bewust van je unieke doelen in relatie met de doelen van de organisatie waar je deel van uitmaakt. 

Mens-zijn
Via het spel nodigen we je uit om de totaliteit van wat het betekent om mens te zijn toe te staan. Terwijl je speelt, heb je veel verschillende en nieuwe ervaringen en dit brengt meer perspectieven voor jezelf en voor je organisatie. Je stelt jezelf nieuwe vragen en je stelt dingen in vraag. Wat is de toekomst die je jezelf wil voorstellen? Hoe maak je als individu en als organisatie keuzes die duurzaam en vernieuwend zijn? Hoe kan je verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes?

Generatieve economie
Het bordspel is een bondgenoot in deze moeilijke en complexe tijden waarin mensen en organisaties zichzelf opnieuw uitvinden om bij te kunnen dragen aan een leefbare wereld. We spreken van deelnemers en niet van medewerkers. Op deze wijze benadrukken we de verantwoordelijkheid en de unieke bijdrage van elk individu in de organisatie. Door te spelen kan jij het heersende verhaal in jouw organisatie en in de wereld helpen transformeren. Je wordt een wever, strijder en fluisteraar die zinvolle gesprekken faciliteert via het bordspel. Hiermee creëer je een vruchtbare bodem voor het levende systeem dat jouw organisatie is en ontstaan er vanzelfsprekende kansen tot verandering. 

u.lab hub|Antwerpen & Regio Gent

11/01/2020
09:30
Wetteren

Laatste maandelijkse zaterdag bijeenkomst in De Corridor

U.Lab hub |Wetteren - MOOC Theory U 2019  

Zie voor meer info en deelname op deze
Facebookpagina Thema: movement-building

Theory U is een model voor fundamentele verandering, een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Het is méér dan een theorie. Een U-aanpak omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Wanneer je werkt met Theory U buig je de complexe vraagstukken van deze tijd om naar wezenlijke veranderingen. Je benadert je vraagstuk op meerdere niveaus van betrokkenheid; het gaat niet alleen om ‘het probleem oplossen’. 

Je werkt vanuit een verbinding met jezelf, met anderen en met alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces bewerkstelligt een verdieping van het bewustzijn van alle betrokkenen en het benutten van wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces brengt deelnemers daarmee in contact. Het gaat verder dan het handelen alleen. Het komt voort uit intuïtief weten, co-creatie en collectieve wijsheid. Juist dát deel is essentieel voor fundamentele verandering en duurzame oplossingen.


Vrijblijvend kennismaken? Geef een seintje.

Ik luister graag naar jouw verhaal, denk met jou mee en vertel eerlijk of ik jou kan helpen.

Bel +32 495 91 55 98 of