FlexVia | Ingrid Larik

Workshops

Regelmatig geef ik workshops rond diverse aspecten van verandering en samenwerking, alleen of samen met één of meer partners. Hier vind je een overzicht. Tot binnenkort!

Terug

Leider in verandering| Coachtraject -verduurzamen van je leven en werk

op aanvraag
te bepalen
Hoboken |Antwerpen

Tijdens de zomerperiode - einde juni tot einde september 2021 - organiseer ik een intens verdiepingsprogramma van 5 halve dagen voor (doelgroep)  leiders in verandering - bedrijfsleiders, vrije beroepers, zelfstandigen, trekkers van initiatieven, leidinggevenden.  Ook particulieren die een loopbaanwissel overwegen of hun persoonlijk maatschappelijk engagement willen verdiepen. Om te herbronnen dus en jouw rol en/of die van je organisatie te herdenken.

Een programma van 5 modules (halve dag) dat telkens afgestemd is op jouw levens- en werkcontext. Met 2 coach-opvolgsessies (van telkens 1,5u).

Voel jij je aangesproken ? Als jij iemand bent die je leven en werk wil verduurzamen en een postieve impact hebben op de maatschappij of je organisatie, vanuit je essentie en hoogste potentieel. In diepe verbinding met de andere(n), het jouw ecosysteem en het grotere ecoysteem dat de Aarde is.  Vanuit een nieuw economisch denken. En een duurzame welzijnsgerichte aanpak. 

Met o.a. focus op Connection4Balance (gezond en duurzaam werken) - Waardenspiegel - de 6 batterijen van verandering - EconomyfortheCommonGood * 

Duurzaamheid gaat over véél meer dan alleen klimaat en milieu...!

*integreren de SDG - of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN - vaak sectorinvulling en ESG - de Europese richtlijnen inzake economische, sociale en governance aanpak)  

Jezelf en je organisatie verduurzamen

Visie op verduurzamen

We geloven in de kracht van mensen en teams.  En dat  sterke (top)teams  de spil van verandering en transformatie zijn. De kwaliteit van de interacties en van de dialoog is hier bepalend.  En dat vraagt  (toekomst)bewustzijn, durf en inlevingsvermogen.  Van iedereen die mee een trekkende en een voorbeeldrol wil vervullen. 

Het is een modulair traject is bedoeld voor iedereen die het heft in eigen handen wil nemen om vanuit zijn of haar “unieke zijn” een zinvol leven te leiden en een waardevol verschil te maken. 

We werken daarbij rond  de volgende modules en fundamentele “zijns” vragen:

 • Wie ben ik in mijn diepste essentie en wat heb ik te doen ? (2 sessies)

  • Welke waarden drijven mij ? Wat zet mij in beweging ?

  • Wat is mijn hoogste potentieel ? Welke positieve impact wil ik hebben ? 
    

 • Hoe kan en wil ik mijn ambities realiseren ? (2 sessies)

  • Hoe wil ik dit hoogste potentieel realiseren in mijn leven, projecten, werk, organisatie of onderneming ?  Hoe werkbaar is mijn werk en dat van anderen ? Welke structuren en werkvormen helpen mij daarbij ?  Hoe ga ik om met spanningen en conflicten ?

  • Wat ben ik bereid los te laten en wat heb ik nog nodig om vooruit te kunnen?  Welke partnerships dienen mij ?

 • Hoe implementeer ik dit in mijn leven en werk ? (1 sessie)

  • Hoe engageer en inspireer ik mensen en neem ik hen mee in mijn verhaal of ambities ? Hoe stimuleer ik hun eigenaarschap ?

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste stappen blijf zetten ?  Hoe zet ik een transitieplatform op in mijn organisatie of bedrijf zodat de verandering niet dood bloedt ?

 

In beweging komen...

De rode draad in het programma is er één van duurzaamheid (in de ware zin van het woord)  en verbondenheid met alle leven op aarde. Jij vindt dit belangrijk en wil dat het ook klopt voor diegenen met wie jij samenleeft en/of -werkt.

Wij vertrekken van het idee dat elke relatie, elke samenwerking  of onderneming een  win-win kan zijn.   Daarom werken we rond de 5 P’s  (#SDG of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) die elkaar versterken als ze met elkaar in balans zijn.  Het Economy for the Common Good of het #EcoGood  model is één van de richtsnoeren (instrumenten die ook kunnen ingezet worden zijn MVO Scan, Sustatool...). Net als de "6 batterijen van verandering" (Vlerick) -zie ook Proeverij 

Economy for the Common Good staat voor een economisch model waarin het algemeen welzijn het uiteindelijke doel is.

4 kernwaarden staan daarbij centraal:

 • menselijke waardigheid
 • sociale rechtvaardigheid
 • ecologische duurzaamheid
 • democratische participatie

De vraag is wat jou hierbij energie geeft en in beweging  zet ?

Lees ook het artikel over Werkbaar werk. 

 

Concreet...

 • Person (jij als mens): jouw intentie, jouw droom is de start; 
   
 • People (jouw relaties): de kwaliteit van al je interacties, zowel met je privé als professionele netwerken, zijn mee bepalend voor jouw zingeving en bijdrage aan deze wereld;
 • Prosperity (onze welvaart): je houdt niet van “consumptiegedrag”, noch streef je naar winst zonder meer.  Waarde creëren, daar gaat het voor jou om, en rekening houden met de belangen van de mensen om je heen; 

 • Planet (onze aarde): je werkt bewust aan je ecologische voetafdruk. Dit is jouw engagement van verbondenheid met alle leven op aarde.  

Het creëren van een “transitieplatform”  en een “holding space” (wie zijn jouw bondgenoten ?  welke community's en organisaties geven jou energie ?) is de sleutel  om de organisatie of je bedrijf  in beweging te zetten en om iedereen mee in het bad van de transformatie te krijgen, zowel individuen als teams.  Zo verduurzamen we de manier van  (samen)leven, werken en ondernemen.  Ook voor de 7de generatie na ons.

Het resultaat ?  Een  Future Fit leider en organisatie ! Een zebrabedrijf gericht op samenwerking en organische groei

Een win-win verdien- of businessmodel

Klaar om in te schrijven?

Vrijblijvend kennismaken? Geef een seintje.

Ik luister graag naar jouw verhaal, denk met jou mee en vertel eerlijk of ik jou kan helpen.

Bel +32 495 91 55 98 of