FlexVia | Ingrid Larik

Partners en werkvormen

Ook ik maak deel uit van een ecosysteem, met partners en tools die mij, elkaar en jullie verrijken. Het evolueert voortdurend, hier vind je alvast een voorproefje.

Mijn sleutelpartners

Xenia (samen met echtgenoot Eddy - Rethinking Economics) is de bezielster van het Emagine Life center. Als Appreciative Inquiry- en SALT-facilitator, economiste, familiemens, dromer en wereldverbeteraar, schrijft ze mee aan een nieuw verhaal voor de wereld. Tools als Appreciative Inquiry, SALT, Theory U enz. stimuleren verbeelding en geven hoop. In onze trajecten en ervaringslabo’s gaan we daar dankbaar mee aan de slag. Samen ontwikkelen we programma’s en workshops, en we maken beiden deel uit van Rethinking Economics (Antwerpen).

Xenia Orgielewski | Emagine Life

Commons Lab vzw| Onze missie is om van Vlaanderen een warme, faire, duurzame, democratische gemeenschap te maken waarin burgercollectieven opnieuw een prominente rol opnemen. In het beheer van natuurlijke hulpbronnen, maar even zeer mbt de productie en het beheer van verschillende goederen (energie, huisvesting, …) en andere zaken (cultuur, transport, wonen, enz.). .

Commons Lab | Commons Lab

Veerle is een gepassioneerde ambassadrice van het ChancesToChange bordspel. Als sociaal onderneemster, facilitator, arts, healer, trainer, coach en schrijfster kleurt ze elke dag de wereld wat meer in. Het ChancesToChange bordspel laat je spelen in een nieuw verhaal waarin je altijd meer en andere perspectieven ziet. Bevrijdend, maar absoluut niet vrijblijvend!

Veerle De Bock | ChancesToChange

Sabine is een onafhankelijke HR Professional / Co-founder at 2BeFutureFit. Haar passie voor het werken met en coachen van mensen en het begeleiden van teams en werkgroepen, is wat ons bindt. Sabine heeft een bijzondere band met jongeren, onze generatie van de toekomst. Zij is er net als ik van overtuigd dat engagement en “wellbeing” in organisaties, gezinnen, leefgemeenschappen,… enkel realiseerbaar zijn vanuit een win-win visie. Een visie van verbinding en evenwicht tussen Person, People, Prosperity en Planet.

Sabine Lebrocquy | Sabine Lebrocquy & partners

Ineke is gefascineerd door de kracht van creativiteit. Elke nieuwe sessie en elke nieuwe workshop is voor haar een nieuw venster op alle subtiele manieren waarop kunst verandering mogelijk maakt. Kunst creëren is leven creëren. Kunst creëren is verandering creëren. Kunst stelt mensen in staat hun leven en werk in eigen hand te nemen. Kunst verbindt ons meer met de wereld.

Ineke Hulselmans | Yohaku Art

Act4Change brengt mensen samen om te bloeien als veranderaars van een duurzame wereld. We leren van elkaar en organiseren activiteiten waarmee we de competenties versterken van elkaars talent. Wij zijn een innovatieve vereniging, door vrijwilligers gedreven en professioneel ondersteund. Een mooie mix van jong en oud. Mijn kompaan in meerdere trajevten (ook bij Festival Verbinding) is Olivier Torfs.

Olivier Torfs | Act4Change

Festival van Verbinding: een jaarlijks terugkerend event waarbij we zichtbaarheid geven aan warme initiatieven, organisaties, ondernemers en locaties ("partners") die werken vanuit hun hart, gedreven worden door maatschappelijke verantwoordelijkheid en die voor verbinding zorgen met jezelf, met anderen en met de omgeving.

https://www.festival-van-verbinding.com/
Naast deze sleutelpartners werk ik ook samen met andere partners die ik leerde kennen in mijn Community of Practice ‘A collaborative economy’ of MeetUpgroepen zoals ‘Debunking business agility’ en ‘Sociocracy3.0’. of het Scio-netwerk. 
 
Ook de Communities waarvan ik deel uitmaak zijn een rijke visvijver:  ik ben coöperant bij Re-Story, sinds het najaar van 2022  kernlid van de IDG Hub Vlaanderen en het Festival/Jaar van Verbinding. Ik maakte reeds deel uit van de AV van Commons Lab, sinds maart 2023 ben ik er bestuurder. En niet te vergeten mijn collega's bij Mieco-effect, een ecologisch studie--en adviesbureau.
  
Als ik samenwerk met anderen, maak ik gebruik van #2BeFutureFit label zodat we herkenbaar zijn als collega’s met een gelijkaardige visie op mens, organisatie en leven.
 

De meerwaarde van onze samenwerking? Op elkaar ingespeeld (samen)werken via het uitwisselen van ervaringen en methodieken. Zelfs als ik alleen werk, doe ik vaak beroep op mijn partners als klankbord. Als klant krijg je dus steeds multidisciplinaire en cross-sectorale inzichten mee.

Recente werkvormen: een voorproefje

Theory U

Dit transformatiekader helpt jou om te leren vanuit de toekomst door in te zetten op jouw en collectief bewustzijn en je stakeholders daarbij te betrekken. Het doel? Een nieuwe manier van denken en doen. We gebruiken Theory U impliciet of expliciet in al onze trajecten.

SALT/CLCP

SALT staat voor ‘Stimulate support • Appreciate • Listen, learn & link • Transfer & team’. Deze werkvorm bevordert zelfsturing in teams en partnerships. SALT waardeert individuele kracht om potentieel helder te maken en verbinding te krijgen, met respect voor de diversiteit en heelheid van mensen.

ChancesToChange

Dit bordspel – en je medespelers – geven jou inzichten in vragen waarmee je worstelt. Zo ontstaan nieuwe perspectieven die jou uitdagen op cognitief, emotioneel en spiritueel vlak.

Three Horizons Model

Dit model van Bill Sharpe brengt 3 horizonlijnen in kaart:
  • Wat loopt op zijn einde en hoe nemen we er afscheid van? (H1)
  • Wat is disruptief en hoe zetten we dat voluit in? (H2)
  • Wat ontstaat en hoe kunnen we het helpen groeien? (H3)
FutureFit mensen en organisaties die willen meewerken aan een generatieve economie houden deze best alle drie in de gaten.

Sociocratie 3.0 (S3)

S3 is een praktische gids met nuttige formats en patronen die samenwerking bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties.

Aanraders! Deze boeken inspireren me

Toekomstbewustzijn en trendsetters

George Monbiot
Peter Hinssen
Jan Rotmans
Joanna Macy
Otto Scharmer & Peter Senge
Daniel Christian Wahl
Richard Barrett - Barrett Academy for the Advancement of Human values
Ria Baeck - Collective Presencing
Michel Bauwens
Yuval Noah Harari
Oikos.be - denktank voor sociaal-ecologische verandering
Adjiedj Bakas & Trend Office Bakas
CrowdSourcing Week
Ouishare

Economie & verdienmodellen

‘Doughnut economics’ – Kate Raworth
‘Economy for the common good’ – Christian Felber
‘Nieuwe businessmodellen’ – Jan Jonkers
'Peer to Peer economy' - Michel Bauwens

Samenwerking en organisatieontwikkeling

‘Dynamic collaboration’ – Jan De Vische en Otto Laske
‘Samenwerken in ketens, allianties en partnerships’ – Edwin Kaats en Wilfrid Opheij
‘Sociocracy3.0’ – James Priest en Bernhard Bockelbrink
‘6 batteries of change’ – Peter Prins, Geert Letens, Kurt Verweire
'Everything I've learned about values' - Richard Barrett

Leiderschap

‘Deelbaar leiderschap’ – Koen Marichal en Karen Wouters
‘De kleren van de leider’ – Koen Marichal en Jesse Segers
‘Durf te leiden’ – Brené Brown
‘Leading from the emerging future’ – Otto Scharmer

Change en design

‘Designing for regenerative cultures’ – Daniel Christian Wahl
‘Mediating dangerously’ – Kenneth Cloke

Aan de slag met deze partners en tools?

Ontdek mijn aanbod en geef me een seintje voor een verkennend gesprek. 
We verkennen jouw uitdagingen en denken graag al met jou mee.