FlexVia | Ingrid Larik

Partners en werkvormen

Ook ik maak deel uit van een ecosysteem, met partners en tools die mij, elkaar en jullie verrijken. Het evolueert voortdurend, hier vind je alvast een voorproefje.

Mijn sleutelpartners

Koen gelooft dat mensen met goede ideeën moeten inspireren om de status quo te doorbreken. Communicatie en interactie via wervelende visuele verhalen die beklijven. Binnen die visie cocreëeren we een uniek concept met het beste van twee werelden. Het doel? Complexe thema’s tastbaar maken en mensen in beweging brengen.

Koen De keersmaecker | Bizzuals

Xenia is de bezielster van het Emagine Life center. Als Appreciative Inquiry- en SALT-facilitator, economiste, familiemens, dromer en wereldverbeteraar, schrijft ze mee aan een nieuw verhaal voor de wereld. Tools als Appreciative Inquiry, SALT, Theory U enz. stimuleren verbeelding en geven hoop. In onze trajecten en ervaringslabo’s gaan we daar dankbaar mee aan de slag. Samen ontwikkelen we programma’s en workshops, en we maken beiden deel uit van Rethinking Economics (Antwerpen).

Xenia Orgielewski | Emagine Life

Veerle is een gepassioneerde ambassadrice van het ChancesToChange bordspel. Als sociaal onderneemster, facilitator, arts, healer, trainer, coach en schrijfster kleurt ze elke dag de wereld wat meer in. Het ChancesToChange bordspel laat je spelen in een nieuw verhaal waarin je altijd meer en andere perspectieven ziet. Bevrijdend, maar absoluut niet vrijblijvend!

Veerle De Bock | ChancesToChange

Lut stichtte in 2014 Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw, een netwerkorganisatie met een maatschappelijk doel. Een team van gedreven experten focust op het verduurzamen van werken, leiderschap en personeelsmanagement vanuit de filosofie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We slaan de handen in elkaar om transitieprogramma’s op te zetten en -trajecten uit te werken. Leiderschap en transformatie zijn hierin de rode draad, de natuur een tweede coach.

Lut Van Mossevelde | Instituut Voor Duurzaam Werken

Independant HR Professional / Co-founder at 2BeFutureFit. Haar passie voor het werken met en coachen van mensen en het begeleiden van teams en werkgroepen, is wat ons bindt. Sabine heeft een bijzondere band met jongeren, onze generatie van de toekomst. Zij is er net als ik van overtuigd dat engagement en “wellbeing” in organisaties, gezinnen, leefgemeenschappen,… enkel realiseerbaar zijn vanuit een win-win visie. Een visie van verbinding en evenwicht tussen Person, People, Prosperity en Planet.

Sabine Lebrocquy | Sabine Lebrocquy & partners
Naast deze sleutelpartners werk ik ook samen met andere partners die ik leerde kennen in mijn Community of Practice ‘A collaborative economy’ of MeetUpgroepen zoals ‘Debunking business agility’ en ‘Sociocracy3.0’. Ik gebruik daarvoor het label 2BeFutureFit zodat we herkenbaar zijn als collega’s met een gelijkaardige visie op mens, organisatie en leven.


De meerwaarde van onze samenwerking? Op elkaar ingespeeld (samen)werken via het uitwisselen van ervaringen en methodieken. Zelfs als ik alleen werk, doe ik vaak beroep op mijn partners als klankbord. Als klant krijg je dus steeds multidisciplinaire en cross-sectorale inzichten mee.

Recente werkvormen: een voorproefje

Theory U

Dit transformatiekader helpt jou om te leren vanuit de toekomst door in te zetten op jouw en collectief bewustzijn en je stakeholders daarbij te betrekken. Het doel? Een nieuwe manier van denken en doen. We gebruiken Theory U impliciet of expliciet in al onze trajecten.

SALT/CLCP

SALT staat voor ‘Stimulate support • Appreciate • Listen, learn & link • Transfer & team’. Deze werkvorm bevordert zelfsturing in teams en partnerships. SALT waardeert individuele kracht om potentieel helder te maken en verbinding te krijgen, met respect voor de diversiteit en heelheid van mensen.

ChancesToChange

Dit bordspel – en je medespelers – geven jou inzichten in vragen waarmee je worstelt. Zo ontstaan nieuwe perspectieven die jou uitdagen op cognitief, emotioneel en spiritueel vlak.

Three Horizons Model

Dit model van Bill Sharpe brengt 3 horizonlijnen in kaart:
  • Wat loopt op zijn einde en hoe nemen we er afscheid van? (H1)
  • Wat is disruptief en hoe zetten we dat voluit in? (H2)
  • Wat ontstaat en hoe kunnen we het helpen groeien? (H3)
FutureFit mensen en organisaties die willen meewerken aan een generatieve economie houden deze best alle drie in de gaten.

Sociocratie 3.0 (S3)

S3 is een praktische gids met nuttige formats en patronen die samenwerking bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties.

Aanraders! Deze boeken inspireren me

Toekomstbewustzijn en trendsetters

George Monbiot
Peter Hinssen
Jan Rotmans
Joanna Macy
Otto Scharmer & Peter Senge
Daniel Christian Wahl
Richard Barrett - Barrett Academy for the Advancement of Human values
Ria Baeck - Collective Presencing
Michel Bauwens
Yuval Noah Harari
Oikos.be - denktank voor sociaal-ecologische verandering
Adjiedj Bakas & Trend Office Bakas
CrowdSourcing Week
Ouishare

Economie & verdienmodellen

‘Doughnut economics’ – Kate Raworth
‘Economy for the common good’ – Christian Felber
‘Nieuwe businessmodellen’ – Jan Jonkers
'Peer to Peer economy' - Michel Bauwens

Samenwerking en organisatieontwikkeling

‘Dynamic collaboration’ – Jan De Vische en Otto Laske
‘Samenwerken in ketens, allianties en partnerships’ – Edwin Kaats en Wilfrid Opheij
‘Sociocracy3.0’ – James Priest en Bernhard Bockelbrink
‘6 batteries of change’ – Peter Prins, Geert Letens, Kurt Verweire
'Everything I've learned about values' - Richard Barrett

Leiderschap

‘Deelbaar leiderschap’ – Koen Marichal en Karen Wouters
‘De kleren van de leider’ – Koen Marichal en Jesse Segers
‘Durf te leiden’ – Brené Brown
‘Leading from the emerging future’ – Otto Scharmer

Change en design

‘Designing for regenerative cultures’ – Daniel Christian Wahl
‘Mediating dangerously’ – Kenneth Cloke

Aan de slag met deze partners en tools?

Ontdek mijn aanbod en geef me een seintje voor een verkennend gesprek. 
We verkennen jouw uitdagingen en denken graag al met jou mee.